چهارشنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

دوبیتی گیلکی؛ محمودخوش بخش فومنی« زیوری»

dobeyti-gilaki

«سراب »

هَچین صحرای تنها بی / نَنَستیم ؟!

کویره اَمره همرا بی / نَنَستیم ؟!

ج ارسو بو پیله دریا تی دامان !

سرابَ آرزوها بی / نَنَستیم ؟!

***

«بندگی»

زیمینگیرَ زمانیم / زندگی ج

اَمی دُورَ  دوویم / یکدندَگی ج

اَجور کی فاندَرَم ان  مردومانَه

بَ کاری دیل نَدید / جز بندگی ج

***

«دُر دانه »

نوبو پیمان و می پیمانه بوگذشت

گیرینجی مو مَره / بی شانه بو گذشت

بدو خُوب زمانه چیسه  توفیر

بَدَ رِ بهتر از دُر دانه بو گذشت

***

«رَشت»

اگر چی هر چییه بُگذشته بُگذشت

اَما ج جنگلیم / شُومام  ج گُلگشت

بوبوسته پای تختَ ج شُمالی

غریبانه بگردستیم اَمان / رشت

***

«پوشته »

دَرَیم دریا کنار / لب تشنه اَمّا

ج هر سو توم بجاره / گوشنه اَمّا

اَ گیلانَ  دَرَن دَشتَ دورونی

ایسیم ماهی  ولی / در پوشته امّا

***

«چوم»

کوتام خُوس / خانه ج آشفته خوابه

کو لوش بهتر اونه ج رختَ خوابه

نه اَنکی لال بَبَم گب زئن دَری تو

چومه / گاهی دَهِه حرف َجوابه

***

«وارش»

بنیشتم تا خروسخوان شب دَوارست

او شب تا صُبحَدَم وارش ببارست

نانَم همهِ هتوئید یا کی من بوم ؟

اوتاقَ کَش دو بوم / می دیل بترکست

ارسال نظر

قدرت گرفته از وردپرس | قالب دارینا فارسی شده توسطقالب های فارسی برای وردپرس