یادکردی از پهلوان کاس آقا حبیب پناه

j

کشتی گیله مردی این خطه از گیلان با نام ونشان گیله مردانی گره خورده که امروزه اغلب آنان درجمع ما نیستند و فقط یاد وخاطره اشان برایمان باقی مانده که پهلوان کاس آقا حبیب پناه از جمله ی آنهاست.مرحوم کاس آقا حبیب پناه شکالگورابی معروف به «کاس آقا قلعه کلی» درسال ۱۳۰۲ خورشیدی در روستای شکالگوراب از توابع دهستان گشت دیده به جهان گشود .این پهلوان و پیشکسوت نامی دراویل دهه ی ۱۳۲۰ بود که با فنون کشتی گیله مردی آشنا شد و از همان زمان هراز چند گاهی کشتی می گرفت .نامبرده درسال۱۳۲۲ بنیان زندگی اش را با ازدواج مستحکم تر کرد و در شب عروسی خود نیز با دوتن از پهلوانان گوشلوندانی به نامهای: پهلوان ایزدی و پهلوان یوسفی کشتی گرفت وموفق به شکست آنان گردید.پهلوان کاس آقا پس از این درسال ۱۳۲۷ درطی مراسمی در انبار اداره ی دخانیات شهر فومن با پهلوانانی چون: پهلوان کوچک مردخه ، پهلوان بیت الله احمد سرگورابی ، پهلوان حاج آقا پرده سری ، پهلوان ذبیح الله نصیر محله ، پهلوان گداعلی نفوتی وپهلوان حسین کمساری کشتی گرفت که به غیر از پهلوان اخیر ، بقیه را شکست داد.دو سال بعد از این در یک مسابقه ی دیگر دربازار جیرده شفت با پهلوانانی چون : پهلوان محمد خرطومی ، پهلوان اکبر خرطومی و پهلوان طاهر چماچایی تن به مبارزه داد که بر آنان نیز فائق آمد. درسال ۱۳۳۰ با چند تن از پهلوانان خشک بیجاری و لشت نشایی نیز کشتی گرفت که آنان را نیز مغلوب نمود. از این تاریخ تا سالهای ۱۳۵۰ دربسیاری از مسابقات محلی دیگر هم شرکت نمود ، از جمله درتابستان همان سال درمسابقه ای که درماکلوان برپاشده بود با پهلوان علی معینی ماسالی کشتی گرفت که از وی شکست خورد ، اما سال بعد در مسابقه ای دیگر که در محله ی شهربیجار فومن ترتیب داده شده بود، این بار براو فائق گردید.پس از این بود که دست از کشتی گرفتن کشید وتنها به عنوان سرپرست ومربی اکتفا نمود . وی تا سالهای پایانی عمرش فقط نظاره گر این ورزش محلی جذاب در برخی از میادین کشتی ، به ویژه در نوگوراب و شکالگوراب بود، تا اینکه سرانجام در نهم بهمن ماه ۱۳۷۵ درگذشت و درگورستان امامزاده میرزای فومن آرام گرفت.خدایش رحمت کند.
عکس آن مرحوم متعلق به آبان ماه ۱۳۵۱ است که توسط عکاسی « فرهنگ » در اختیار راقم این سطور گذاشته شده است.

« کیوان پندی »

ارسال نظر

قدرت گرفته از وردپرس | قالب دارینا فارسی شده توسطقالب های فارسی برای وردپرس