ییلاق دلپذیر کوربارماسوله

kourbar

 پیشینه ی تاریخی ودیرینگی فرهنگی ،آثار وابنیه شاخص تاریخی ،جاذبه ها ومناظر دیدنی فراوان این شهرستان را به یکی از ظرفیت های مهم گردشگری در استان وحتی کشور تبدیل نمودهوهمواره آن  را مورد توجه مسافرین وگردشگران بسیاری قرار داده است .شهرک قدیمی «ماسوله» ،دژ تاریخی نظامی -دفاعی «رودخان» ، بقاع متبرکه ،نواحی کوهپایه ای وکوهستانی غارها ،چشمه سارها،جنگل ومراتع سرسبزاز جمله جاذبه های گردشگری این سامان است که نمی شوند ازآنها به سادگی گذشت .

در این میان ییلاقی های که در محدوده ی این شهرستان خودنمایی میکنند نیز قابل توجه بوده ودر خور اهمیّتند.ییلاق های زیبا ودلپذیری که هر بیننده ای محسور آنان می شودوهمواره نوازشگر روح می باشد.یکی از این ییلاق ها که متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده ومعرفی چندانی در رابطه باآن صورت نگرفته.ییلاق های دلپذیر کوربار است که برای آشنایی هرچه بیشتر با آن تصمیم برآن گرفتیم تا با چند  تن از دوستان راهی آن ناحیه گردیم ومدتی را هر چندکوتاه به دور از زندگی شهری  وقیل وقال ها در آن بسر برده واز این مواهب خدادادی نیز بهره مند گردیم ومهم ترآنکه قدری آرامش یابیم ورفع خستگی نماییم.به هر روی در فرصتی که پیش آمد دربعداز ظهر روز پنجشنبه پنجم مرداد ماه سال جاری عازم آن ناحیه گردیدیم که بعد از ورود به شهرک ماسوله وگذشتن از نقاطی چون؛میلرزان،ویزه خونی،خجه خونی،سه ربار وتاریکش بعدازحدودسه ساعت کوهپیمایی به ییلاق موردنظررسیده ودرکلبه ی خانوادگی یکی ازدوستان(کلبه ی آقای مختارکاسبیان)بیتوته کردیم.شب رادرآن کلبه بسربرده و فردای آن روز راباصبحی زیباودلپذیرباهوایی مطلوب ونسیمی ملایم آغازکرده و اندکی به گشتزنی پرداختیم.درپیرامون ماچندکلبه،تپه،رودخانه و چشمه ای چشم نوازی می کردودر جوارآنان ییلاق خلیل دشت وجاده ماجلان به خلخال نیزبه خودنمایی می پرداخت.منطقه ای بکر ودست نخورده که به حق مظهربی آلایشی وآرامش بوده وآن رامی توان بعنوان«دهکده سلامت»مورداستفاده وبهره برداری قرار دادوبیش ازپیش برای گردشگران ومسافرین جذاب نمود.با این همه اگرچه ناحیه ی موردنظرفاقد آثارتاریخی بوده،اماجالب است بدانیدکه این ناحیه درقرن دهم هجری میزبان یکی ازشاهزادگان صفوی نیزبوده که شرح مختصری ازآنرا دراینجا می آوریم. به زعم گزارش های عبدالفتاح فومنی(مولف تاریخ گیلان)یکی از امیران مقتدرگیلان بیه پس قدیم(گیلان غربی کنونی)موسوم به امیره دباج فومنی(دراصل گشت رودخانی)یکی ازدختران شاه اسماعیل اول صفوی به نام«خیرالنساء بیگم» را درسال۹۲۳ﻫ.ق به عقدازدواج خود درآورد وبعدازاینکه ملقب به«مظفر السلطان»شداندکی بعداین شاهزاده خانم راباتشریفات خاصی وارد دارالاماره فومن نمودوسالهابا این بانوزندگی کرد،تااینکه این شاهزاده دچاربیماری(ظاهراً سل)شدکه به توصیه طبیبان آن زمان به ییلاق خوش آب وهوای کوربارمنتقل گردیدتابااستفاده ازآب وهوای آنجابهبود یابد.ایشان مدتی رادر این ناحیه گذراند، تااینکه سرانجام درپنجم شعبان سال ۹۳۸ ﻫ.ق (مطابق سوم فروردین ۹۱۱ ﻫ.ش) براثربیماری درهمانجا درگذشت ودرهمانجا موقتاً به خاک سپرده شد،تااینکه بعدها جسدش به مقبره خانوادگی صفویان به اردبیل منتقل گردید ودر جوارشیخ صفی الدین اردبیلی به خاک بازپس داده شد.گفته می شود درهمان زمان مزاریابودی نیزبرای این شاهزاده خانم درییلاق کوربارساخته شدکه بعدها تخریب شد.

درپایان به برخی ازمهمترین برنامه ریزی برای این جاذبه طبیعی جهت جذب هرچه بیشترگردشگرو همچنین محیط زیست وبهبود زندگی مردم محلی(بومی) اشاره می شود :

۱-تبلیغات مناسب با استفاده ازنصب تابلوهای راهنما وپخش بروشور ازسوی میراث فرهنگی

۲-هدایت تورهای گردشگری، طبیعت گردی وکوهنوردان

۳-زیبا سازی منطقه

۴-ایجاد تاسیسات مناسب

۵-حفاظت وحمایت ازمنطقه موردنظرو…

کیوان پندی

ارسال نظر

قدرت گرفته از وردپرس | قالب دارینا فارسی شده توسطقالب های فارسی برای وردپرس