معرفی شاعر ؛ ابراهیم کارگرنژاد

kargarnezhad(fouman.org)

 ۲ مهر ماه ۱۳۳۴ در خانه ای کاه گلی ، کنار شالیزار و گومارهای دست و پا گیربه دنیا آمدم.دو سه لایه از آسفالت که برداشته شود ، جای پای من در سنگ و سنگریزه های خیابانهای این شهر به جا مانده است.

دویدن از من بود و هجوم گومارها که نه ،

رسیدن به فرصتهای دور.

سفیدیهای روزگار را با قلم مردمک دیده می نوشتم،

سیاه کاریهای روزگار چون داغی ، نشانه گر، همیشه با من است.

می نویسم که نوشته شوم.

در سن پنجاه و اندی یک دختر با دو نوه (ستاره و کسری)ویک پسر با یک نوه(برسام )دارم ودامادی و عروسی که خیلی زود با هم مچ شدیم.

جاودانه منت پذیر همسرم هستم.

الف-کندو(جزیره قشم)

vasat1

                                            « نجابت طبیعت »

با دستهایم

زندگی می کنم

و افق همیشه

دم دستِ

من است .

با مختصر گرمایی

جوانه می زنم ،

شکل می شوم ،

زانو زده

به نجابت طبیعت احترام

می گذارم.

  الف-کندو(قشم  ۹۱)

                                      ***

                                             « زندگی »

 سوزن به سوزن

نخ به نخ

دوختیم

دوختیم

بی تکمه

بی سجاف

و – وردمان بود

یادش ، خوشا ، خوش

باران بود

برف بود

خنده بود

مادر بود

زندگی هم.

 الف-کندو (قشم ۹۱)

                                       ***

                                             « برج خیال »

 چه را می جوید؟

که را می خواند؟

بیصدا

این سرطانی بی شکل

………………………….

ریش زرد

از نیکوتین

کت ،  جلیقه ، شلوار

چروکیده و روغنی

………………………………….

افسار رهانیده

در اندیشه ای دور

خیالی دور باورتر

چه می جوید؟

از سنگ

از خیابان

از« آمد » ها

از « رفت » ها

که را می خواند؟

بیصدا  این فرو افتاده از برج خیال.

 الف-کندو(قشم ۹۱)

ارسال نظر

قدرت گرفته از وردپرس | قالب دارینا فارسی شده توسطقالب های فارسی برای وردپرس