مطالب با برچسب : تاریخچه فومن

تست

دریای بسته ای که میان 37-47 دقیقه عرض شمالی و 47-55 دقیقه طول شرقی قرار گرفته و بزرگترین دریاچه جهان نیز محسوب می شود، در میان ایرانیان به نام دریای‹‹ خزر ››و در دیگر کشورها به نام " کاسپین" یا " کاسپی" شناخته می شود. این دریا در

ادامه مطلب...

قدرت گرفته از وردپرس | قالب دارینا فارسی شده توسطقالب های فارسی برای وردپرس