سه شنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

تمامی مطالب ماسوله

masoleh3

توصیفی ازماسوله در۱۸۱ سال پیش!

کیوان پندی

از سده های پیشین به ویژه از دوران صفویان به این سو پای شماری از اروپاییان و مستشرقین به ایران بازگردید که بالطبع آوازه ی این سرزمین کهن نیز با گزارش ها و سفرنامه های برخی از آنان در اغلب نقاط جهان منتشر

ادامه مطلب...

قدرت گرفته از وردپرس | قالب دارینا فارسی شده توسطقالب های فارسی برای وردپرس